Naturen
är inte ett klättergym !

Att vistas och klättra utomhus är fantastiskt, oavsett om det sker i skogarna kring Fontainebleau, Ticino eller vid hemma-klippan.
Vi måste alla bidra till att bevara naturen och vara rädda om vår rätt att vistas i den.

Parkera

Ta i förväg reda på var det är tillåtet att parkera och se till att inte blockera andras framkomst med hur du ställer ditt fordon.

Stigar

Håll dig till redan etablerade stigar. Oavsett hur mycket en genväg kortar en anmarsch ska du aldrig ta den om du riskerar att skada vegetationen.

Krita

Anpassa ditt användande av krita till de lokala föreskrifterna. Råder förbud mot användning av krita, eller om du är tveksam kring vad som gäller, rekommenderas du använda flytande krita eller ingen krita alls. Borsta alltid ren klippan från överflödig krita och tickmarks när du klättrat färdigt.

Borstar

Använd endast borstar med strån tillverkade av naturliga material. Undvik borstar tillverkade av hårdplast och använd aldrig stålborstar (annat än vid rensningsarbete på granit eller bergarter med liknande tålighet).

Skor

Ha för vana att alltid ha med en handduk eller dörrmatta för att rengöra sulorna på dina klätterskor innan du klättrar. Sand och smuts på sulorna sliter mer än man kan tro på stenen.

Regn

Vissa stensorter försvagas när de är fuktiga eller blöta. Det är väldigt stor risk att skada greppen om man klättrar på stenen när den är blöt. Skador som dessa förändrar stenen och klättringen irreversibelt, så vänta alltid med att klättra till problemet/leden torkat.

Campa

Att campa fritt i naturen är i många länder totalt förbjudet. I Sverige kan vi hänvisa till Allemansrätten, men även här finns undantag. Det är din skyldighet att informera dig om de bestämmelser som gäller för där du befinner dig och följa dessa. Campa aldrig där det inte är tillåtet. Råder tveksamhet rekommenderas du söka dig till närmsta campingplats.

Elda

Vill du tända en brasa är det viktigt att du först försäkrar dig om att de lokala föreskrifterna tillåter detta. Välj sedan en plats för elden där det inte finns risk att den sprider sig. Var varsam när du handskas med tändare, tändstickor eller annat som kan starta eld. Tänk på att i torra områden kan kombinationen glas och solsken vara tillräckliga för att eld ska uppstå.

Musik

Av respekt för andra som vistas i skogen eller bor inom hörhåll bör du uppträda diskret. Spela inte upp din musik genom högtalare utan behåll den för dig själv i dina hörlurar.

Påträngande behov

Om behovet att besöka en toalett uppstår utan att en sådan finns tillgänglig, sök dig då till en lämplig plats en bit avsides. Gräv en djup grop vilken du täcker över med tillräcklig mängd jord och gärna några stenar när du är klar.

Avfall

Det krävs inte mer av dig, att samla ihop ditt avfall och ta med det hem, än det gjorde att ta med det ut. Ett bra grundtänk är att alltid försöka lämna skogen renare än du fann den. Detta gör du genom att ta med ditt och även andras avfall därifrån.

Cigaretter

Vill du röka, var då också vänlig att ta hand om dina cigarettfimpar. Ta med en liten askkopp och handskas varsamt med glöd och aska.

SaveBouldering

WTF? Here is why...

SaveBouldering started as a private initiative with a simple poster design to rise awareness for the problems of bouldering outdoors.

We are still figuring out how to get that all running. We have a lot of ideas what could be done to get and to keep climbers aware of the issues which arise out of bad behaviour outdoors. We don't want to wait until one day the worst might happen: climbing regulations and prohibitions, area closings and all those things no one ever wanted to become part of bouldering. So we would like to ask you to do your part in advance. Observe those rules, it isn't that hard to do so, and spread the word to other climbers as I did at last.

At the moment we do translations to some more languages. Right now we have translations for German, English, Dutch, French, Italian, Spanish, Swedish, Finnish, Czech and Russian. If you would like to help us and you can offer a translation for any other language feel free to contact us. There is a lot more to be done, but I am very happy that we got it started.

Legal

Responsible according to §5 TMG:
Christian Merlau
Alzenauer Str. 85
D-63776 Mömbris
Phone: +49 151 72005649

Until we register officially a registered non-profit association (which happens soon, we hope) for all things regarding SaveBouldering please contact:

Christian Merlau, christian@savebouldering.eu
René Geerlings, rene@savebouldering.eu

Thanks for translation

DE: Christian Merlau
EN: Michaela Kelly
SE: Daniel Olausson
FI: Henna Mäkinen
NL: Irene Pieper
IT: Mauro Riva
ES: Eli Bru & Ivan Torres
FR: Guillaume Glairon-Mondet
CZ: Adam Ondra
RU: Natalia Strelkova

Follow us


Supported by